• 2017 – Konferencja o edukacji o ziemiaństwie i o dobrzyckich bohaterach czasów napoleońskich.

    Konferencja w dniach 7-8 września 2017 r. obejmować będzie dwa zakresy tematyczne: 7.09 – Dylematy edukacji historycznej o ziemiaństwie polskim. 8.09 – Dobrzyccy bohaterowie czasów napoleońskich. Szyld „Muzeum Ziemiaństwa”, umieszczonego w zespole pałacowo parkowym o wysokich walorach zabytkowych, skłania do podejmowania kolejnych dyskusji nad sposobami prezentami dziejów tej warstwy społecznej i pogodzeniu ich z dawną tradycją miejsca. Problematyce tej poświęcone są organizowane od dwóch lat w dobrzyckim muzeum konferencje, z licznym udziałem przedstawicieli muzeów badających dzieje ziemiaństwa, samorządowców oraz instytucji naukowy. Po omówionych dotąd kwestiach relacji „genius loci” z programem działania muzeum i jego funkcjonowania jako samorządowej instytucji kultury, tym razem chcielibyśmy zastanowić się, w jakich kierunkach kształtować działalność muzeum? – to właśnie…