Formularz zgłoszeniowy

W celach organizacyjnych prosimy wszystkich chętnych do uczestnictwa w konferencji o wypełnienie karty
zgłoszenia i przesłanie jej na adres mailowy: sekretariat@dobrzyca-muzeum.pl lub pocztą tradycyjną:
Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy, ul. Pleszewska 5a, 63-330 Dobrzyca
do dnia 2 września br.

Formularz do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIA (DOC. 61,00 kb)

KARTA ZGŁOSZENIA (PDF. 101,00 kb)

 

 

 

Wypełnioną KARTĘ UCZESTNICTWA prosimy przesłać na adres:

sekretariat@konferencja.dobrzyca-muzeum.pl