Formularz zgłoszeniowy

W celach organizacyjnych prosimy wszystkich chętnych do uczestnictwa w konferencji o wypełnienie karty
zgłoszenia i przesłanie jej na adres mailowy: sekretariat@dobrzyca-muzeum.pl lub pocztą tradycyjną:
Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy, ul. Pleszewska 5a, 63-330 Dobrzyca
do dnia 9 września br.

Formularz do pobrania w formacie pdf: KONFERENCJA GENIUS LOCI 2019

 

Proponowana baza noclegowa w Jarocinie (13 km od Dobrzycy):

Hotel Kasyno *** 694 423 164 https://www.trivago.pl/jarocin-110506/hotel/kasyno-742636

Hotel Jarota *** 62 747 31 04 w. 5 http://www.hoteljarota.com.pl/kontakt

Słuchacze konferencji samodzielnie dokonują rezerwacji miejsc noclegowych. Istnieje możliwość bezpłatnego odebrania słuchaczy z hotelu/dworca PKP w Jarocinie po wcześniejszym zgłoszeniu prośby.

 

Wypełnioną KARTĘ UCZESTNICTWA prosimy przesłać na adres:

konferencja@konferencja.dobrzyca-muzeum.pl