• O konferencji w 2015 r.

           Genius loci w muzeum Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy organizowało w dniach 26-27 listopada 2015 r. konferencję poświęconą relacji „genius loci” z programami działania muzeów. Założenia programowe: Konferencja poświęcona była rozpatrzeniu dwóch tematów: program muzealny nie jest zbudowany na historii miejsca, a jedynie stanowi ona podniesienie waloru siedziby, muzeum w całym swoim programie oparte jest o przekazanie dawnej tradycji miejsca – czy to wystarcza dla wypełnienia misji wobec zwiedzających. Do programu konferencji pierwszego dnia zaprosiliśmy pana Piotra Górajca, zastępcę dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, który pracował przy kształtowaniu programu dla tej instytucji w oparciu o wybrany fragment historii Wilanowa. Natomiast drugiego dnia pan Maciej Rydel dokumentalista polskich dworów i historii…