• Konferencja 2019 – Badanie historii rodów w działalności muzealnej / Na szlakach ziemiańskich podróży w XIX i XX w.

    Zapraszamy do udziału w corocznej konferencji w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy we wrześniu br. Konferencja w dniach 11-12 września 2019 r. obejmować będzie dwa zakresy tematyczne: 11.09 – Badanie historii rodów w działalności muzealnej. 12.09 – Na szlakach ziemiańskich podróży w XIX i XX w. Szyld „Muzeum Ziemiaństwa”, umieszczonego w zespole pałacowo parkowym o wysokich walorach zabytkowych uznanych za Pomnik Historii, skłania do podejmowania kolejnych dyskusji nad sposobami prezentami dziejów tej warstwy społecznej i pogodzeniu ich z dawną tradycją miejsca. Problematyce tej poświęcone są organizowane od 2015 r. konferencje, z udziałem przedstawicieli muzeów, uznanych badaczy z różnych instytucji naukowych, samorządowców i osób zainteresowanych tematem. Dwudniowa konferencja obejmuje dwie dyskusje – pierwszego dnia poruszane są…