• Konferencja 2018 – Rozwój inteligencji, a etos ziemiańskiej społeczności / Kolekcjonerzy i artyści w ziemiańskich dworach.

    „Rozwój inteligencji, a etos ziemiańskiej społeczności” Konferencja w dniach 6-7 września 2017 r. obejmować będzie dwa zakresy tematyczne: 6 września, czwartek – Rozwój inteligencji, a etos ziemiańskiej społeczności. 7 września, piątek – Kolekcjonerzy i artyści w ziemiańskich dworach. Szyld „Muzeum Ziemiaństwa”, umieszczonego w zespole pałacowo parkowym o wysokich walorach zabytkowych, skłania do podejmowania kolejnych dyskusji nad sposobami prezentami dziejów tej warstwy społecznej i pogodzeniu ich z dawną tradycją miejsca. Problematyce tej poświęcone są organizowane od trzech lat w dobrzyckim muzeum konferencje, z licznym udziałem przedstawicieli muzeów badających dzieje ziemiaństwa, samorządowców oraz instytucji naukowych. Po omówionych dotąd kwestiach relacji „genius loci” z programem działania muzeum i jego funkcjonowania jako samorządowej instytucji kultury, a…