• 2016 – lokalna historia i rekomendacje systemowe.

    W 2016 r. zapraszamy na dwu dniową konferencję, proponując pierwszego dnia poszukiwanie wzorców i dobrych praktyk w zarządzaniu samorządowymi muzeami w ramach regionalnej polityki kulturalnej. Drugiego dnia zapraszamy na naukowe przedstawienie historii Dobrzycy. 8 września – „Muzeum – samorządowy opiekun dziedzictwa” Tematyka dyskusji zaproszonych badaczy i praktyków będzie obejmować  zagadnienia: Zadania instytucji kultury (muzeów) w perspektywie zadań własnych samorządu. Usytuowanie w regionalnej/lokalnej polityce kulturalnej. Działalność instytucji kultury inspiracją dla lokalnego rozwoju gospodarczego i społecznego. Poszukiwanie systemu oceny rezultatów działalności instytucji kultury, opartego o wystandaryzowane wskaźniki. 9 września – „W kręgu dawnych właścicieli Dobrzycy” Konferencja, wpisując się w żywotny dziś nurt badań nad dziejami poszczególnych rodów ziemiańskich i arystokratycznych, ma na celu wypełnienie luk badawczych…