2017 – Konferencja o edukacji o ziemiaństwie i o dobrzyckich bohaterach czasów napoleońskich.

Konferencja w dniach 7-8 września 2017 r. obejmować będzie dwa zakresy tematyczne:

7.09 – Dylematy edukacji historycznej o ziemiaństwie polskim.

8.09 – Dobrzyccy bohaterowie czasów napoleońskich.

Szyld „Muzeum Ziemiaństwa”, umieszczonego w zespole pałacowo parkowym o wysokich walorach zabytkowych, skłania do podejmowania kolejnych dyskusji nad sposobami prezentami dziejów tej warstwy społecznej i pogodzeniu ich z dawną tradycją miejsca. Problematyce tej poświęcone są organizowane od dwóch lat w dobrzyckim muzeum konferencje, z licznym udziałem przedstawicieli muzeów badających dzieje ziemiaństwa, samorządowców oraz instytucji naukowy. Po omówionych dotąd kwestiach relacji „genius loci” z programem działania muzeum i jego funkcjonowania jako samorządowej instytucji kultury, tym razem chcielibyśmy zastanowić się, w jakich kierunkach kształtować działalność muzeum? – to właśnie stanowi przedmiot debaty na konferencji w dniu 7 września 2017 r. Liczymy, że pozwoli ona odpowiedzieć na choć niektóre pytania i wątpliwości związane z budową prezentacji muzealnych poświęconych historii ziemiaństwa.

W dniu następnym rozwijamy zapoczątkowany w roku ubiegłych cykl dyskusji o dawnych właścicielach Dobrzycy ukazywanych na tle swoich czasów, wydarzeń, w których brali udział i warstwy społecznej, do której należeli, starając się poprzez omawiane przykłady ukazać też szerszy problem kształtowania i awansu lokalnych elit. Tym razem, w nawiązaniu do wystawy „Józef Wybicki i jego czasy. Hymn. Legiony. Księstwo Warszawskie”, zorganizowanej z okazji 220 rocznicy powstania „Mazurka Dąbrowskiego” i 90 rocznicy ustanowienia go hymnem narodowym, historycy z różnych ośrodków naukowych przedstawią szereg interesujących, a niejednokrotnie dziś zapomnianych aspektów działalności politycznej i wojskowej Józefa Wybickiego, generałów  Augustyna Gorzeńskiego oraz Kazimierza Turno, jak również innych postaci z okresu napoleońskiego, związanych z Dobrzycą.

Uczestnicy nie płacą za udział w konferencji.

Partner Konferencji:

logo