Konferencja 2019

Zapraszamy do udziału w corocznej konferencji w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy we wrześniu br.

Konferencja w dniach 11-12 września 2019 r. obejmować będzie dwa zakresy tematyczne:

11.09 – Badanie historii rodów w działalności muzealnej.

12.09 – Na szlakach ziemiańskich podróży w XIX i XX w.

Szyld „Muzeum Ziemiaństwa”, umieszczonego w zespole pałacowo parkowym o wysokich walorach zabytkowych uznanych za Pomnik Historii, skłania do podejmowania kolejnych dyskusji nad sposobami prezentami dziejów tej warstwy społecznej i pogodzeniu ich z dawną tradycją miejsca. Problematyce tej poświęcone są organizowane od 2015 r. konferencje, z udziałem przedstawicieli muzeów, uznanych badaczy z różnych instytucji naukowych, samorządowców i osób zainteresowanych tematem. Dwudniowa konferencja obejmuje dwie dyskusje – pierwszego dnia poruszane są zagadnienia muzealnicze, związane z misją instytucji, natomiast w drugim dniu tematy wystąpień nawiązują do bieżącej wystawy czasowej poruszającej określony zakres życia i działalności sfer ziemiaństwa.

W tegorocznej konferencji pierwszym zagadnieniem w dyskusji będzie: w jakim zakresie praca badawcza dziejów rodzin ziemiańskich stanowi element działalności muzealniczej? Czy wystarczą informacje z dostępnej literatury oraz instytucji naukowych i archiwów, czy jednak konieczna jest własna działalność naukowa muzealników? Wystąpienia wprowadzające oraz panel dyskusyjny przybliżą obszar zagadnień do dalszej dyskusji wszystkich uczestników konferencji. Ogniskowanie uwagi na ekspozycjach muzealnych, rozliczaniu z organizatorem frekwencji, powoduje niedostrzeganie naukowego charakteru działalności muzealniczej, koniecznej przed przegotowaniem atrakcyjnych dla zwiedzających wystaw. Oczekujemy debaty o tych różnych aspektach pracy muzealników.

W dniu następnym, rozwijając tematykę prezentowanej w muzeum w Dobrzycy wystawy czasowej, zajmiemy się dwoma zagadnieniami: dyskusją dotyczącą ogólnych zagadnień związanych z podróżowaniem ziemian w XIX i na początku XX w. oraz bardziej szczegółowym omówieniem wybranej tematyki podróżowania przedstawicieli tej sfery społecznej. Liczymy, że prezentowane referaty wraz z ekspozycją zgromadzoną na wystawie będą stanowiły ciekawy przyczynek do dyskusji nad różnorodnością przyczyn i sposobów podróżowania – jak mówi tytuł wystawy „Dla przyjemności i z konieczności…”

Uczestnicy nie płacą za udział w konferencji, organizując jedynie dojazd i nocleg we własnym zakresie. Podobnie jak w latach poprzednich, przewidujemy druk referatów w publikacji pokonferencyjnej wydawanej w zapoczątkowanej w 2017 r. roku serii „Studia i materiały Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy”.

 

Program konferencji 11.09.2019 r. – „Badanie historii rodów w działalności muzealnej.”

 

10.30 rozpoczęcie Konferencji

  • Przywitanie i wprowadzenie do tematyki konferencji

Wiesław Kaczmarek – dyrektor Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy

10.40 – 12.15 I sesja – wprowadzenie

  • dr hab. Kazimierz Karolczak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) – „Europa poznawana w podróżach…” z doświadczeń naukowych zespołu badaczy oraz o współpracy z Muzeum im. Dzieduszyckich w Zarzeczu
  • dr hab. Jan Święch (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, UJ) – Problemy muzeów prowadzących badania naukowe.

12.15 – 12.40 przerwa

12.40 – 14.50 II sesja panelowa

  • Część I – 50 min.

Panel dyskusyjny o badaniach historii rodów i współpracy z muzeami, z udziałem:

Pawła Jaskanisa – dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

prof. dr. hab. Jarosława Kity – Instytut Historii UŁ

Henryka Krystka – dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu

prof. UAM dr. hab. Andrzeja Gulczyńskiego – Uniwersytet Adama Mickiewicza

Piotra Szymona Łosia – członka Zarządu Głównego PTZ, publicysty radiowego

  • Część II – 90 min.

Wspólna debata uczestników konferencji

15.00 – 15.30 lunch

15.45 – 16.30 zwiedzanie wystawy, pałacu i parku

16.30 – spotkanie przy grillu

 

Program konferencji 12.09.2019 r. – „Na szlakach ziemiańskich podróży w XIX i XX w…”

9.00 – rozpoczęcie konferencji

9.15 – Prof. UMK dr hab. Adam Kucharski (Instytut Historii i Archiwistyki UMK) – referat wstępny „Podróż jako wyznacznik szlacheckiego statusu społecznego w I Rzeczypospolitej (XVII-XVIII w.)”

9.40 – Prof. dr hab. Witold Molik (Instytut Historii UAM),

„Podróże ziemiaństwa w XIX i pierwszej połowie XX wieku jako przedmiot badań”

10.05 – Prof. dr hab. Jarosław Kita (Instytut Historii UŁ),

„Podróże ziemian „do wód” w XIX w.”

10.30 – dr Ewelina Kostrzewska (Instytut Historii UŁ)

„Horyzonty emancypacji. Podróże ziemianek Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX w.”

10.55 – dyskusja

11.30 – przerwa na kawę

12.00 – Prof. dr hab. Tadeusz Epsztein (IH PAN),

„Nieznany pamiętnik młodej ziemianki z podróży po Europie na pocz. lat 60. XIX w.”

12.20 – Prof. UAM dr hab. Michał Mencfel (IHS UAM)

temat z zakresu podróży artystycznych (Atanazy Raczyński)

12.40 – Adam Paczuski (NiD OT/Toruń)

„Podróże prywatne i wycieczki polskich oficerów w okresie napoleońskim”

13.00 – Ewa Siejkowska-Askutja (MNP)

„Długa podróż artystyczna malarza Fabiana Sarneckiego”

13.20 – Katarzyna Gieszczyńska-Nowacka (MNP)

temat z zakresu podróży artystycznych

13.40 – Kazimierz Balcer (MZD)

„Dziewiętnastowieczne podróże właścicieli Dobrzycy”

14.00 – Andrzej Novák-Zempliński (Tułowice)

„Podróże bliskie i dalekie – czyli o pojazdach konnych polskiego dworu”.

14.20 – dyskusja i zakończenie konferencji

14.50 – lunch

 

Szczegóły ustaleń programu mogą ulec zmianie.

 

Program i karta zgłoszeniowa do pobrania: www.konferencja.dobrzyca-muzeum.pl  (pdf)

 

Partnerzy Konferencji:

Akademia Dziedzictwa Dworu Polskiego