• Konferencja 2021 – Życie codzienne w dworach ziemiańskich / Dwór wobec działań wojennych

    VI Dobrzycka Konferencji Naukowa 8-9 września 2021 r.     Już po raz szósty chcemy zaprosić wszystkie osoby zainteresowane szeroki spektrum zagadnień związanych z historią ziemiaństwa, jego roli tak w bieżącym życiu społecznym, jak i w powiązaniu z wydarzeniami w kraju w tych trudnych dla Polski latach rozbiorów. Pierwsza część konferencji tradycyjnie związana jest z tematem prezentowanej w naszym muzeum wystawy czasowej, w roku bieżącym osnutej wokół kwestii „Mody w ziemiańskim świecie”, praktycznie dotąd – poza przyczynkami – zupełnie nieopracowanej (liczymy, że pewnym przełomem będzie opracowany przez prof. Witolda Molika obszerny katalog wystawy), co sprawiło, że zdecydowaliśmy się na wpisanie związanej z nią problematyki w szersze ramy rozważań nad życiem…