Konferencja 26-27.11.2015

KONFERENCJA „GENIUS LOCI W PROGRAMACH MUZEÓW”

Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy
organizowało w dniach 26-27 listopada 2015 r.
konferencję poświęconą relacji „genius loci” z programami działania muzeów.

Założenia programowe:
Konferencja poświęcona była rozpatrzeniu dwóch tematów:

  1. program muzealny nie jest zbudowany na historii miejsca, a jedynie stanowi ona podniesienie waloru siedziby,
  2. muzeum w całym swoim programie oparte jest o przekazanie dawnej tradycji miejsca – czy to wystarcza dla wypełnienia misji wobec zwiedzających.

Do programu konferencji pierwszego dnia zaprosiliśmy pana Piotra Górajca, zastępcę dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, który pracował przy kształtowaniu programu dla tej instytucji w oparciu o wybrany fragment historii Wilanowa.

Natomiast drugiego dnia pan Maciej Rydel dokumentalista polskich dworów i historii ziemiaństwa, Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego opowiedział o swoich kontaktach zarówno z muzeami, jak i z byłymi właścicielami dworów.  Uzupełnieniem była prezentacja przez  pan Jerzego Mańkowskiego działalności Akademii Dziedzictwa Dworu Polskiego w Wielkopolsce.

Zaproszone zostały wszystkie muzea mające w swoim programie kultywowanie tradycji szlacheckiej i ziemiańskiej, jak również posiadające kolekcje związane z tą tematyką.

W dyskusji wymieniano poglądy i uwagi, a w szczególności pokazywano kilka dobrych praktyk, jak kształtować działalność muzeów w domach historycznych, aby nie zaniedbywać znaczenia „genius loci”, ale też jak organizować działalność w muzeum eksponującym historię miejsca, aby sprostać oczekiwaniom zwiedzających.

Konferencja organizowana była we współpracy z:
Forum Muzeów Domów Historycznych – Stowarzyszenie Geniu Loci,
Polskim Towarzystwem Ziemiańskim,
z udziałem pana Waldemara Rataja z Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Współorganizatorem był pan Tomasz Klauza, właściciel Muzeum Napoleońskiego oraz Muzeum Gwiezdnych Wojen w Witaszycach, gdzie zorganizowano dyskusję przy kolacji w pierwszym dniu konferencji.

Ramowy Program Konferencji:

26.11.2015 (czwartek) Dobrzyca – „Zagubione Genius loci”

9.30-10.30  Przyjazd i rejestracja uczestników
10.30-11.00  Powitanie i wprowadzenie do Konferencji
11.00-12.30  4 wystąpienia referatowe
12.30- 13.00  dyskusja
13.00-13.30  przerwa kawowa
13.30-15.30  panel dyskusyjny
15.30-16.40  lunch i zwiedzanie Pałacu w Dobrzycy
16.40-17.00  przejazd do Witaszyc
17.15-18.00  zwiedzanie Muzeum Napoleońskiego
18.00 – kolacja staropolska

27.11.2015 (piątek) Witaszyce

8.30-9.00 zwiedzanie Muzeum Gwiezdnych Wojen
9.00-9.20 przejazd do Dobrzycy

27.11.2015 (piątek) Dobrzycazjazd muzeów tradycji szlacheckiej i ziemiańskiej

9.30-11.00  5 wystąpień referatowych
11.00-11.30  przerwa kawowa
11.30-13.30  panel dyskusyjny
13.30-14.00  podsumowanie konferencji
14.00-15.00  lunch

Noclegi oferowane były w Pałacu w Witaszycach