Konferencja 7.09.2017

„Dylematy edukacji historycznej o ziemiaństwie polskim”

10.00 rozpoczęcie Konferencji

– Przywitanie i wprowadzenie do tematyki konferencji – Wiesław Kaczmarek, dyrektor  Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy,

10.20 – 11.20 I sesja – wprowadzenie

dr Maciej Rydel (PTZ) – Przegląd muzeów w Polsce zajmujących się historia ziemiaństwa,
dr Ewelina Kostrzewska (Instytut Historii UŁ) – Dla wspólnego dobra. Aktywność społeczna ziemianek na przełomie XIX i XXw.
dr Kamila Kłudkiewicz, dr Michał Mencfel (Instytut Historii Sztuki UAM) – Kolekcje sztuki w rodzinach ziemiańskich.

11.20 – 11.40 przerwa

11.40 – 14.00 II sesja panelowa

Zaproszeni goście do dyskusji (ok 60 min)
Marcin Schirmer – Prezes Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego,
Danuta Prus-Głowacka – członek ZG, wiceprezes Oddziału Wielkopolskiego PTZ,
Jerzy Mańkowski – właściciel dóbr w Brodnicy,
Mikołaj Pietraszak-Dmowski – prezes Majątek Rogalin sp. z o.o., sekretarz zarządu Fundacji Raczyńskich,
Dyskusja ogólna ( ok 80 min)

14.00 – 14.30 lunch

14.30 – 15.30 III sesja podsumowująca

– przedstawiciel Ośrodka Karta,

– przedstawiciel Forum Edukatorów Muzealnych,

– prof. UJ dr hab. Katarzyna Barańska Instytut Kultury UJ, podsumowanie debaty konferencyjnej.

15.45 – 17.00 zwiedzanie pałacu i parku

17.00 wspólne ognisko

Uczestnicy nie płacą za udział w konferencji.

 

Program do pobrania: (pdf)

Partner Konferencji:

logo

 

7 września w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy odbyły się obrady konferencji „Dylematy edukacji historycznej o ziemiaństwie polskim”, która zgromadziła referentów i liczne grono słuchaczy z całego kraju. Obrady, odbywające się w położonym na terenie dobrzyckiego parku budynku Oranżerii, otworzyło wystąpienie Wiesława Kaczmarka, dyrektora Muzeum w Dobrzycy, który powitał zgromadzonych i krótko nakreślił założenia konferencji.

Jej pierwsza część składała się z trzech referatów wprowadzających. Pierwszy z nich wygłosił dokumentalista ziemiańskich dworów i pałaców dr Maciej Rydel, którego wystąpienie zawierało przegląd muzeów w Polsce zajmujących się dziejami ziemiaństwa. Dwa kolejne referaty, wygłoszone przez dr. Ewelinę Kostrzewską z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego oraz dr. Michała Mencfela i dr. Kamilę Kłudkiewicz, koncentrowały się na wybranych sferach aktywności społecznej i kulturalnej ziemiaństwa – działalności społecznej ziemianek oraz kolekcjonerstwie i zbiorach sztuki w rodzinach ziemiańskich.

Kolejną część spotkania rozpoczęły wystąpienia Marcina Schirmera, prezesa Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, Danuty Prus-Głowackiej, członka ZG i wiceprezesa Oddziału Wielkopolskiego PTZ, Jerzego Mańkowskiego, właściciela dóbr w Brodnicy oraz Mikołaja Pietraszaka Dmowskiego, prezesa spółki Majątek Rogalin sp. z o.o. i sekretarza zarządu Fundacji Raczyńskich. Wyrażone przez dyskutantów poglądy i koncepcje dotyczące sposobów prezentacji dziejów ziemiaństwa w placówkach muzealnych oraz najlepszych strategii i programów edukacyjnych w tej mierze, komentowane i uzupełniane były w toku dalszej ożywionej dyskusji ogólnej, w której udział wzięli m.in. Piotr Górajec z-ca dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Maciej Kraiński, kurator Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim, Jacek Piotrowski, dyrektor Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach”, Waldemar Rataj z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Andrzej Kołder, właściciel prywatnego Muzeum Kultury Szlacheckiej w Kopytowej, Piotr Biliński, właściciel dworu w Sułkowicach, Waldemar Gujski, kolekcjoner i właściciel dworu w Gałkach.

Ostatni trzeci panel, prowadzony przez Piotra Górajca, to interesujące wystąpienia przedstawicielki ośrodka „KARTA” oraz Emilii Pelc i Elżbiety Nikiel z Forum Edukatorów Muzealnych. Całosć zakończyło podsumowujące wystąpienie dr. hab. Katarzyny Barańskiej z Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego. Organizatorzy konferencji mają nadzieję, że zapoczątkuje ona kolejne spotkania poświęcone problemowi edukacji o ziemiaństwie i narracji muzealnych ukazujących dzieje tej warstwy społecznej.


dr Maciej Rydel


 dr Ewelina Kostrzewska


dr Kamila Kłudkiewicz i dr Michał Mencfel


Piotr Górajec w trakcie dyskusji ogólnej.