• IX DOBRZYCKA KONFERENCJA NAUKOWA 2024

  IX DOBRZYCKA KONFERENCJA NAUKOWA   MUZEUM ZIEMIAŃSTWA W DOBRZYCY, 5 i 6 września 2024 r.   Zwracamy się z uprzejmym zaproszeniem do udziału w kolejnej – dziewiątej – edycji Dobrzyckiej Konferencji Naukowej, która odbędzie się w tradycyjnej dwuczęściowej formule. Jej pierwsza część, zaplanowana na 5 września br., podobnie jak w latach poprzednich pomyślana jest w formie panelu dyskusyjnego poprzedzonego kilkoma referatami wprowadzającymi. W tym roku chcielibyśmy skupić się na szerokim kręgu zagadnień związanych z pozostającymi w rękach prywatnych i udostępnianych domów rodzin ziemiańskich. Dotyczy to nie tylko przywracania dobrostanu architektury i najbliższego otoczenia, ale w dużej mierze charakteru, sposobu życia obecnych właścicieli upamiętniających historię dawnych mieszkańców tych rodowych siedzib. „Dworek” stał…

 • KONFERENCJA 2023

  Szanowni Państwo,   Jest nam niezwykle miło poinformować, że znamy termin kolejnej Konferencji Naukowej w Dobrzycy – tegoroczne obrady odbędą się 14 i 15 września 2023 roku w oranżerii Muzeum Ziemiaństwa.   Konferencja Naukowa w Dobrzycy to organizowane od 2015 roku coroczne, dwudniowe wydarzenie prowadzone przez Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy. Od pierwszych edycji konferencja skupia się wokół tematów związanych zarówno z zagadnieniami muzealniczymi (ze szczególnym uwzględnieniem muzeów mieszczących się w dawnych dworach), jak i wybranych aspektów z dziejów warstwy ziemiańskiej. Głównym celem dobrzyckiej konferencji jest szerzenie wiedzy o polskim ziemiaństwie oraz przeniesienie dyskusji akademickiej o tej warstwie społecznej w nowy dyskurs. Za wybór tematów obrad odpowiadają jej główni organizatorzy i…

 • Konferencja 2022 – Ziemianie i ziemiaństwo w pamięci społecznej / o kulturze stołu w ziemiańskich dworach i pałacach

  Chcielibyśmy Państwa uprzejmie zaprosić do udziału w VII edycji Dobrzyckiej Konferencji Naukowej, którą planujemy zorganizować w dniach 8-9 września 2022 roku w Dobrzycy. Pierwszą część naszej konferencji, realizowaną w formie panelu dyskusyjnego, pod roboczym tytułem „Ziemianie i ziemiaństwo w pamięci społecznej”, chcielibyśmy poświęcić problemowi kształtowania społecznego obrazu tej warstwy społecznej. Wychodząc od analizy stanu obecnego, planujemy by dyskusja koncentrowała się głównie wokół problemów kształtowania społecznego przekazu na temat historycznej roli i znaczenia warstwy ziemiańskiej – chcemy rozmawiać o tym, jak w popularnym przekazie ukazać funkcjonowanie ziemiańskich rezydencji i wielką różnorodność roli dworu ziemiańskiego, w jakim kierunku zmieniać edukację o ziemiaństwie i jakie aspekty jego dziejów są najważniejsze z perspektywy dzisiejszego…

 • Konferencja 2021 – Życie codzienne w dworach ziemiańskich / Dwór wobec działań wojennych

  VI Dobrzycka Konferencji Naukowa 8-9 września 2021 r.     Już po raz szósty chcemy zaprosić wszystkie osoby zainteresowane szeroki spektrum zagadnień związanych z historią ziemiaństwa, jego roli tak w bieżącym życiu społecznym, jak i w powiązaniu z wydarzeniami w kraju w tych trudnych dla Polski latach rozbiorów. Pierwsza część konferencji tradycyjnie związana jest z tematem prezentowanej w naszym muzeum wystawy czasowej, w roku bieżącym osnutej wokół kwestii „Mody w ziemiańskim świecie”, praktycznie dotąd – poza przyczynkami – zupełnie nieopracowanej (liczymy, że pewnym przełomem będzie opracowany przez prof. Witolda Molika obszerny katalog wystawy), co sprawiło, że zdecydowaliśmy się na wpisanie związanej z nią problematyki w szersze ramy rozważań nad życiem…

 • Konferencja 2020 – odwołana ze względów panującej pandemii koronawirusa.

  Szanowni Państwo, informujemy, iż planowana w tym roku konferencja naukowa została odwołana ze względów panującej pandemii koronawirusa. W związku z decyzją Premiera RP, Mateusza Morawieckiego, dotyczącą zamknięcia placówek kultury, informujemy, że Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy będzie nieczynne. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych Gości i pracowników muzeum, przygotowujemy nowe zasady, dotyczące udziału w wydarzeniach muzealnych, o których będziemy informować na bieżąco. Życzymy wszystkim Państwu zdrowia i mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli Państwa gościć w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy.

 • Konferencja 2019 – Badanie historii rodów w działalności muzealnej / Na szlakach ziemiańskich podróży w XIX i XX w.

  Zapraszamy do udziału w corocznej konferencji w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy we wrześniu br. Konferencja w dniach 11-12 września 2019 r. obejmować będzie dwa zakresy tematyczne: 11.09 – Badanie historii rodów w działalności muzealnej. 12.09 – Na szlakach ziemiańskich podróży w XIX i XX w. Szyld „Muzeum Ziemiaństwa”, umieszczonego w zespole pałacowo parkowym o wysokich walorach zabytkowych uznanych za Pomnik Historii, skłania do podejmowania kolejnych dyskusji nad sposobami prezentami dziejów tej warstwy społecznej i pogodzeniu ich z dawną tradycją miejsca. Problematyce tej poświęcone są organizowane od 2015 r. konferencje, z udziałem przedstawicieli muzeów, uznanych badaczy z różnych instytucji naukowych, samorządowców i osób zainteresowanych tematem. Dwudniowa konferencja obejmuje dwie dyskusje – pierwszego dnia poruszane są…

 • Konferencja 2018 – Rozwój inteligencji, a etos ziemiańskiej społeczności / Kolekcjonerzy i artyści w ziemiańskich dworach.

  „Rozwój inteligencji, a etos ziemiańskiej społeczności” Konferencja w dniach 6-7 września 2017 r. obejmować będzie dwa zakresy tematyczne: 6 września, czwartek – Rozwój inteligencji, a etos ziemiańskiej społeczności. 7 września, piątek – Kolekcjonerzy i artyści w ziemiańskich dworach. Szyld „Muzeum Ziemiaństwa”, umieszczonego w zespole pałacowo parkowym o wysokich walorach zabytkowych, skłania do podejmowania kolejnych dyskusji nad sposobami prezentami dziejów tej warstwy społecznej i pogodzeniu ich z dawną tradycją miejsca. Problematyce tej poświęcone są organizowane od trzech lat w dobrzyckim muzeum konferencje, z licznym udziałem przedstawicieli muzeów badających dzieje ziemiaństwa, samorządowców oraz instytucji naukowych. Po omówionych dotąd kwestiach relacji „genius loci” z programem działania muzeum i jego funkcjonowania jako samorządowej instytucji kultury, a…

 • 2017 – Konferencja o edukacji o ziemiaństwie i o dobrzyckich bohaterach czasów napoleońskich.

  Konferencja w dniach 7-8 września 2017 r. obejmować będzie dwa zakresy tematyczne: 7.09 – Dylematy edukacji historycznej o ziemiaństwie polskim. 8.09 – Dobrzyccy bohaterowie czasów napoleońskich. Szyld „Muzeum Ziemiaństwa”, umieszczonego w zespole pałacowo parkowym o wysokich walorach zabytkowych, skłania do podejmowania kolejnych dyskusji nad sposobami prezentami dziejów tej warstwy społecznej i pogodzeniu ich z dawną tradycją miejsca. Problematyce tej poświęcone są organizowane od dwóch lat w dobrzyckim muzeum konferencje, z licznym udziałem przedstawicieli muzeów badających dzieje ziemiaństwa, samorządowców oraz instytucji naukowy. Po omówionych dotąd kwestiach relacji „genius loci” z programem działania muzeum i jego funkcjonowania jako samorządowej instytucji kultury, tym razem chcielibyśmy zastanowić się, w jakich kierunkach kształtować działalność muzeum? – to właśnie…

 • 2016 – lokalna historia i rekomendacje systemowe.

  W 2016 r. zapraszamy na dwu dniową konferencję, proponując pierwszego dnia poszukiwanie wzorców i dobrych praktyk w zarządzaniu samorządowymi muzeami w ramach regionalnej polityki kulturalnej. Drugiego dnia zapraszamy na naukowe przedstawienie historii Dobrzycy. 8 września – „Muzeum – samorządowy opiekun dziedzictwa” Tematyka dyskusji zaproszonych badaczy i praktyków będzie obejmować  zagadnienia: Zadania instytucji kultury (muzeów) w perspektywie zadań własnych samorządu. Usytuowanie w regionalnej/lokalnej polityce kulturalnej. Działalność instytucji kultury inspiracją dla lokalnego rozwoju gospodarczego i społecznego. Poszukiwanie systemu oceny rezultatów działalności instytucji kultury, opartego o wystandaryzowane wskaźniki. 9 września – „W kręgu dawnych właścicieli Dobrzycy” Konferencja, wpisując się w żywotny dziś nurt badań nad dziejami poszczególnych rodów ziemiańskich i arystokratycznych, ma na celu wypełnienie luk badawczych…

 • O konferencji w 2015 r.

         Genius loci w muzeum Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy organizowało w dniach 26-27 listopada 2015 r. konferencję poświęconą relacji „genius loci” z programami działania muzeów. Założenia programowe: Konferencja poświęcona była rozpatrzeniu dwóch tematów: program muzealny nie jest zbudowany na historii miejsca, a jedynie stanowi ona podniesienie waloru siedziby, muzeum w całym swoim programie oparte jest o przekazanie dawnej tradycji miejsca – czy to wystarcza dla wypełnienia misji wobec zwiedzających. Do programu konferencji pierwszego dnia zaprosiliśmy pana Piotra Górajca, zastępcę dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, który pracował przy kształtowaniu programu dla tej instytucji w oparciu o wybrany fragment historii Wilanowa. Natomiast drugiego dnia pan Maciej Rydel dokumentalista polskich dworów i historii…